1942                
                 
Saturday August   5  1942                
  E2 John J Gilligan K KIA 2/Rdrs 08/08/42 1942
                 
Wednesday  September  16  1942              
  E1 George E Duvernoy M M/3/3 09/16/42 1942
                 
Friday  November  6  1942                
  E1 Robert J Madden K KIA C/1/8 11/06/42 1942
                 
Sunday  November  22  1942                
  E1 Robert F Kessinger L KIA B/1/8 11/22/42 1942
                 
Tuesday  November  24  1942                
  E1 Walter M Kuss L KIA B/1/8 11/24/42 1942
                 
Wednesday  November  25  1942              
  E1 Tommie J Worley L KIA A/1/8 11/25/42 1942
                 
Thursday  November  26  1942                
  E1 Edward H Weekly K KIA C/1/8 11/26/42 1942
                 
Friday  November  27  1942                
  E2 Rudolf H Antonsen K KIA B/1/8 11/27/42 1942
                 
Thursday  December  31  1942                
  E1 Bennie T Roton L KIA A/1/8 12/31/42 1942
                 
1943                
                 
Tuesday  January  5  1943                
  E1 Herbert K Garrett K KIA C/1/8 01/05/43 1942
                 
Friday  January  15  1943                
  E1 Leo J Washvillo L KIA B/1/8 01/15/43 1942
                 
Thursday  May  13  1943                
  E1 James J Clark L KIA D/1/8 05/13/43 1942
                 
Sunday  July  4  1943                
  E5 Harold C Bough HS KIA A/2/Def 07/04/43 1942
                 
Friday October 1 1943                
  E4 Alexander F. McCarty H SUI 07/04/43 1943
  E1 Sylvester   Liotta L HS/3/3 07/04/43 1942
                 
Monday November 01 1943                
  E2 Richard L Lint I I/3/3 11/21/43 1943
                 
Friday  November  19  1943                
  E1 John J Murphy L L/3/3 11/19/43 1943
                 
Saturday  November  20  1943                
  E1 Benjamin A Cope I KIA HS/1/8 11/20/43 1942
  E1 Ezra O Guyton I KIA H/2/8 11/20/43 1942
  E5 Maxie E Kessler K K/3/3 11/20/43 1943
  E1 William E Mullen K KIA B/1/8 11/20/43 1942
  E1 Chancy F Davis L L/3/3 11/20/43 1943
  E2 Louis   Marchese L L/3/3 11/20/43 1943
  E1 Francis J Monick L KIA B/1/8 11/20/43 1942
                 
Sunday  November  21  1943                
  E4N James L Lee HS HS/3/3 11/21/43 1943
  E2 Benjamin A Cope I A/1/8 11/21/43 1942
  E2 Richard L Lint I I/3/3 11/21/43 1943
  E2 Noah A Cox K KIA B/1/8 11/21/43 1942
  E2 Albert K Stark K KIA HS/1/8 11/21/43 1942
  E2 James E Farrell L L/3/3 11/21/43 1943
  E1 Elias   Kuykendall L KIA B/1/8 11/21/43 1942
  E2 George T Phillips L L/3/3 11/21/43 1943
  E2 Jack B Davis M M/3/3 11/21/43 1943
  E1 George E Ernest M M/3/3 11/21/43 1943
  E2 Henry B Joines M M/3/3 11/21/43 1943
  E2 Thomas R Lang M M/3/3 11/21/43 1943
  E2 Raymond R Roy M M/3/3 11/21/43 1943
  E2 Howard J Zabriskie M M/3/3 11/21/43 1943
                 
Monday  November  22  1943                
  O2 Hugh D Leidel K KIA A/1/8 11/22/43 1942
  E2 Ralph H Paquette K K/3/3 11/22/43 1944
  E2 Paul A Taylor K K/3/3 11/22/43 1943
                 
Tuesday  November  23  1943                
  E1 William A Nichols I I/3/3 11/23/43 1943
                 
Wednesday  November  24  1943              
  E4N Marion   Moore HS HS/3/3 11/24/43 1943
  E2 Alfred L Lindberg I I/3/3 11/24/43 1943
  E2 Sammie L Reeves I I/3/3 11/24/43 1943
  E1 Jay E Sahm I I/3/3 11/24/43 1943
  E2 Frank   Scoblow I I/3/3 11/24/43 1943
  E1 Milton G Stathis I I/3/3 11/24/43 1943
  E2 Albert I Wilson K K/3/3 11/24/43 1943
  E2 Matthew A Ballaro L L/3/3 11/24/43 1943
  E5 Donald R Blodgett L L/3/3 11/24/43 1943
  E5N Joseph R Cardin L HS/3/3 11/24/43 1943
  E2 Billy W Creech L L/3/3 11/24/43 1943
  E4 John R Logan L L/3/3 11/24/43 1943
  E2 Frank E Long L L/3/3 11/24/43 1943
  E2 Robert P Maguire L L/3/3 11/24/43 1943
  E2 Stanley J Marchwicki L L/3/3 11/24/43 1943
  O2 John W ONeill L L/3/3 11/24/43 1943
  E1 James W Thompson L L/3/3 11/24/43 1943
  O3 Robert B Turnbull L L/3/3 11/24/43 1943
  E5 William B Thames M M/3/3 11/24/43 1943
                 
Thursday  November  25  1943                
  E2 Clarence C Platt M M/3/3 11/25/43 1943
                 
Friday  November  26  1943                
  E1 LeRoy C Spraley I I/3/3 11/26/43 1943
                 
Thursday  December  9 1943                
  E2 Michael J Sihelnik L DOI 12/09/43 1943
                 
Thursday December 23 1943                
  E2 Jesse J. Williams I KIA A/1/19 12/09/43 1942
1944                
                 
Wednesday  January  19  1944                
  E1 Harold M Deem K K/3/3 01/19/44 1944
                 
Monday  April  24  1944                
  E5 Francis J Danko K K/3/3 04/24/44 1943
                 
Thursday  June  15  1944                
  E1 Robert W Adams I KIA HQ/2/6 06/15/44 1942
  E2 Ralph H Arrandale I KIA HS/3/8 06/15/44 1942
  E1 Kenneth C Clifford L KIA HS/1/8 06/15/44 1942
                 
Saturday  June  17  1944                
  E2 Robert L Bowling K K/3/3 06/15/44 1942
Tuesday  July  4  1944                
  E1 John F Mack K KIA C/1/8 07/04/44 1942
                 
Wednesday  July  12  1944                
  E1 Russell W Somerville M AD VMSB-235 07/12/44 1943
                 
Friday  July  21  1944                
  E5N Walker K Holland HS HS/3/3 07/21/44 1944
  E5N Richard F Marquard HS HS/3/3 07/21/44 1944
  E5 Norbert C Mendrzycki HS HS/3/3 07/21/44 1944
  E4 Harrel B Sumrall HS HS/3/3 07/21/44 1944
  E4 Jesse W Amey I I/3/3 07/21/44 1944
  E2 Donald C Arndt I I/3/3 07/21/44 1944
  E2 Rufino E Gallegos I I/3/3 07/21/44 1944
  E2 Raymond C Pruden I I/3/3 07/21/44 1944
  E4 Ronald D Chalmers K K/3/3 07/21/44 1944
  E4 Thurman E Chipman K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 Lawrence H Clouse K K/3/3 07/21/44 1944
  E5 Kenneth L Coleman K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 Darrell C Felix K K/3/3 07/21/44 1944
  E4 Robert A Gladding K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 Delma D Guerry K K/3/3 07/21/44 1944
  E5 William M Jennings K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 Bernard   Katz K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 DeLoss I Klopp K K/3/3 07/21/44 1944
  E1 Armand B Lambert K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 Donald   Lurwick K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 Joseph J Oliverio K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 Raymond G Walter K K/3/3 07/21/44 1944
  E5 William J Wasiel K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 Hobart W White K K/3/3 07/21/44 1944
  E4 Henry   Yagla K K/3/3 07/21/44 1944
  E2 Joseph J Bock L L/3/3 07/21/44 1944
  E4 Paul J Capes L L/3/3 07/21/44 1944
  E5 Paul L Caulk L L/3/3 07/21/44 1944
  E2 James P Dehn L L/3/3 07/21/44 1944
  E2 Leslie C Dew L L/3/3 07/21/44 1944
  E2 David O Friday L L/3/3 07/21/44 1944
  E2 John W Hyland L L/3/3 07/21/44 1944
  E6 Clement R Kawalski L L/3/3 07/21/44 1944
  E2 LeeRoy C Macon L L/3/3 07/21/44 1944
  E2 Wallace A Mason L L/3/3 07/21/44 1944
  E2 Allen K Sanders L L/3/3 07/21/44 1944
  E2 Adam   Santoni L L/3/3 07/21/44 1944
  E2 John E Winsdorfer L L/3/3 07/21/44 1944
  E1 Dominick N Lombardi M KIA C/1/9 07/21/44 1942
                 
Saturday  July  22  1944                
  E3N Lawrence W Brown HS HS/3/3 07/22/44 1944
  E6N James F Fitzgerald HS HS/3/3 07/22/44 1944
  E5N Charles R Mahan HS HS/3/3 07/22/44 1944
  E2 James J Russell HS HS/3/3 07/22/44 1944
  E2 Stephen   Bela I I/3/3 07/22/44 1944
  E2 James H Smith I I/3/3 07/22/44 1944
  E4 Emil G Wilder I I/3/3 07/22/44 1944
  E2 Perry Jr. Carter K K/3/3 07/22/44 1944
  E5 Paul R Hanes K K/3/3 07/22/44 1944
  E2 Buryl A Holmes K K/3/3 07/22/44 1944
  E2 William A Ragle K K/3/3 07/22/44 1944
  E4 James F Riddell K K/3/3 07/22/44 1944
  E2 Bruno J Startari K K/3/3 07/22/44 1944
  E2 Nicholas A White K K/3/3 07/22/44 1944
  E2 Robert J Anthony L L/3/3 07/22/44 1944
  E2 James R Cornwell L L/3/3 07/22/44 1944
  E2 Francis J Coughlin L L/3/3 07/22/44 1944
  E2 James J Haggard L L/3/3 07/22/44 1944
  E2 Daniel P Jaquish L L/3/3 07/22/44 1944
  E4 Joseph L Lanier L L/3/3 07/22/44 1944
  E2 Leonard S Ruchalski L L/3/3 07/22/44 1944
  E4 Miles K Thacker L L/3/3 07/22/44 1944
                 
Sunday  July  23  1944                
  E5 Waldo B Adams I I/3/3 07/23/44 1944
  E2 John L Barringer I I/3/3 07/23/44 1944
  E2 Raymond A Bowser I I/3/3 07/23/44 1944
  E2 Antonio A Cintorino I I/3/3 07/23/44 1944
  E2 Maurice P Domrose I I/3/3 07/23/44 1944
  E2 Virgil   Sampson I I/3/3 07/23/44 1944
  E2 William W Friel K K/3/3 07/23/44 1944
  E2 Russell L Hackett K K/3/3 07/23/44 1944
  E2 Ben N Rook K K/3/3 07/23/44 1944
  E4 Carl   Schwarzenau K K/3/3 07/23/44 1944
  E2 Delfino J Mares L L/3/3 07/23/44 1944
  E2 Jack R McCullough L L/3/3 07/23/44 1944
  E2 Joseph P Morris L L/3/3 07/23/44 1944
                 
Monday  July  24  1944                
  E5 Joseph M Drapala I I/3/3 07/24/44 1944
  E2 Eugene O Nichols I I/3/3 07/24/44 1944
  E2 Raymond J McGuire K K/3/3 07/24/44 1944
                 
Tuesday  July  25  1944                
  E2 Marvin L Demarsche K K/3/3 07/25/44 1944
  E2 Elmer D McArthur L L/3/3 07/25/44 1944
                 
Wednesday  July  26  1944                
  E2 Victor   Pakros L L/3/3 07/26/44 1944
  E5 Thomas W Peeler L L/3/3 07/26/44 1944
  E5 Francis E Waldo L L/3/3 07/26/44 1944
                 
Thursday  July  27  1944                
  E1 Frank P Harmon L KIA I/3/4 07/27/44 1942
  E4 Arthur L Lavender L L/3/3 07/27/44 1944
                 
Friday  July  28  1944                
  E4 Edmond S Sikorski L L/3/3 07/28/44 1944
                 
Saturday  July  29  1944                
  E2 Norman H Blankenship I I/3/3 07/29/44 1944
  E4 Daniel L Christensen I I/3/3 07/29/44 1944
  E4 Peter N Miller I I/3/3 07/29/44 1944
                 
Wednesday  August  2  1944                
  E2 George W Reymore K K/3/3 08/02/44 1944
                 
Monday  August  7  1944                
  E2 Clifford   Barnett I I/3/3 08/09/44 1944
  E2 Albert E Pole I I/3/3 08/07/44 1944
                 
Wednesday  August  9  1944                
  E4 Charles R Dougan I I/3/3 08/09/44 1944
  E2 Othell   Johnson L L/3/3 08/09/44 1944
                 
Thursday  August  10  1944                
  E2 Dudley A Myer I I/3/3 08/10/44 1944
                 
Tuesday  August  15  1944                
  E2 Martin F Hunt HS HI - AD 08/15/44 1942
                 
Friday  August  18  1944                
  E2 Quentin L Reddinger I I/3/3 08/18/44 1944
                 
Friday  September 15  1944                
  E1 Fred   Hetzel K KIA B/1/5 09/15/44 1942
                 
Friday  October 13  1944                
  E1 Robert C Hart K KIA A/5Engr 10/13/44 1942
                 
Saturday  November 25  1944                
  E2 Edward A Fern L L/3/3 11/25/44 1943
                 
1945                
                 
Tuesday  February  27  1945                
  E1 Robert R Brisson K KIA E/2/23 02/27/45 1942
                 
Wednesday  February  28  1945              
  E2 Anthony J Ranfos L KIA HS/24/4 02/28/45 1944
  O2 Francis D Dishinger L KIA D/1/21 02/28/45 1944
                 
Thursday  March  1  1945                
  E1 Warren T Garrett HS KIA Hq/Hq/3 03/01/45 1944
                 
Wednesday  April  11  1945                
  E2 Lundy G Bass I I/3/3 04/11/45 1945
                 
Friday  May 11  1945                
  E1 Wilbur R Reddick I KIA L/3/22/6 05/11/45 1943
                 
Saturday  June  23  1945                
  E2 Leon A Collins I I/3/3 06/23/45 1944
                 
Friday  December  14  1945                
  E2 W. C. P Bates K K/3/3 12/14/45 1943
                 
1950-1965  Subsequent Service        
                 
Sunday  September  17  1950                
  E4 Tommie L. Callison K KIA A/1/5 09/17/50 1944
                 
Friday  September  22  1950                
  E4 Stanley R. Dennis K KIA C/1/5 09/22/50 1945
                 
Friday September 21 1951                
  E6 Jay R. Rhodes M KIA C/1/5 09/22/50 1942
                 
Friday September 5 1952                
  E3N Edward C. Benfold HS KIA F/2/1 10/06/52 1951
                 
Monday October 3 1952                
  E2 Glen A. Somsen G KIA 1/7 10/06/52 1951
                 
Friday October 7 1952                
  E5N Richard   Ronczkowski HS KIA H/3/7 10/06/52 1951
                 
Monday December 29 1952                
  E1 Francis   Scherman H KIA 1/3/7 12/29/52 1952
                 
Sunday  February  1  1953                
  E2 Charles A. Schulz W KIA G/3/7 02/01/53 1952
                 
Sunday March 29 1953                
  E2 Orren R. Keever I KIA D/2/5 03/29/53 1952
  O1 William D. White H KIA E/2/7 03/29/53 1952
                 
Tuesday May 5 1953                
  E2 Derald G. Conley HS DAI HS/3/3 05/05/53 1953
  E4 Edward P. Connors HS DAI HS/3/3 05/05/53 1953
  E2 Jose   Sanchez Jr. HS DAI HS/3/3 05/05/53 1953
                 
Saturday  July  25  1953                
  E2 Jack B. Reesor I KIA H/3/5 07/25/53 1951
                 
Wednesday August 5 1953                
  E1 James W. Wilson W DAI N/C 08/05/53 1953
                 
Tuesday  February  16  1965                
  E5 Robert W. Zollars I KIA USA-RVN 02/16/65 1943
                 
1965                
                 
Friday    May 28    1965                
  LCpl Roy L MURPHY M    
                 
Wednesday    June 9    1965                
  Cpl Nelson E VanGUNDY K      
                 
Tuesday    June 29    1965                
  Pfc Nathanael L LEE L      
  HM2 Charles W STILES L      
  Pfc Anthony G TATE HS      
  Pfc Bernard E TURNER L      
  1stLt Douglas   WAUCHOPE L      
                 
Thursday    July 8    1965                
  LCpl Charles D KEARNEY M      
                 
Saturday    July 17    1965                
  LCpl Roger   PELIKAN I      
                 
Monday    July 19    1965                
  LCpl Virgil L STEPHEN M      
                 
Monday    August 2    1965                
  Pfc Randall E FERGUSON HS      
                 
Wednesday    August 18    1965              
  Sgt Robert F BATSON I      
  Sgt Frank H BLANK K      
  HA Thomas R BRAND HS      
  Pfc Ollie R COTTON I      
  LCpl Francis J DELMARK I      
  Pfc Floyd E DOADES K      
  Pfc John L JEMISON I      
  Pfc Edward   KOPEC I      
  LCpl Merlin E MARQUARDT I      
  LCpl Morris O MUSICK Jr I      
  Pfc Gilbert R NICKERSON I      
  Cpl David J THOMAS I      
  Sgt Peter C TOWNE I      
  LCpl Jon D VANNATTA I      
  Capt Bruce E WEBB I      
                 
Thursday    August 19    1965                
  Pfc Walter L SMITH I      
  LCpl James L WHITE I      
  Pfc Robert L SCOFIELD L      
  Sgt Robert   TAGLIONE L      
                 
Tuesday    August 24    1965                
  LCpl Donald D HANSEN I      
  Sgt James   MASSEY I      
  LCpl David C NEY I      
                 
Monday    September 6    1965                
  LCpl Allan R FISCHBACH M      
                 
Friday    September 10    1965                
  LCpl Henry J ZEICHERT L      
                 
Saturday    September 11    1965              
  Pfc Paul W MANSIR HS      
  LtCol Joseph E MUIR HS      
                 
Saturday    November 6    1965                
  LCpl Randle T WOODS HS      
                 
Saturday    November 20    1965              
  Pfc Robert O BALMER M      
                 
Friday    December 3    1965                
  LCpl Laavale F TAGATA I      
                 
Thursday    December 9    1965              
  LCpl Larry D BORSCHEL L      
  LCpl Jose L CABALLERO L      
  SSgt John B CORDOVA HS      
  HN Richard L CROXEN L      
  Capt Clancy G DRAKE HS      
  Pvt Robert E EMERY L      
  Pfc Michael S HARRIS L      
  Pfc Ronald L KOEHLER L      
  Pfc Larry D SCARBERRY HS      
  LCpl Richie H SCHMITT HS      
  Pfc Dennis L WEBER L      
                 
Tuesday    December 14    1965              
  Pfc Richard J BRUNKE M      
                 
1966                
                 
Friday  January 7  1966                
  LCpl Michael R WEBB I      
                 
Saturday    January 8    1966                
  Cpl Nathan J COLE Jr M      
  Pfc Ronald E JAHNKE M      
                 
Friday    January 14    1966                
  Pfc Theodore B SILAS L      
                 
Wednesday    February 2    1966              
  Pfc John R DUSBABEK L      
  LCpl Michael   WILSON L      
                 
Thursday    February 10    1966              
  LCpl George G WEBB K      
                 
Monday    February 28    1966                
  Pfc John H ROBERTS L      
                 
Wednesday    March 2    1966                
  LCpl Paul I MAHER L      
  LCpl Chester L O'BRIEN Jr L      
                 
Friday    March 4    1966                
  Pfc James M JAROLIMEK L      
                 
Sunday    March 6    1966                
  Pfc Gregory J MONROE M      
                 
Wednesday    March 9    1966                
  LCpl Edward   PEREA M      
                 
Thursday    March 10    1966                
  Cpl Willie G HAWKINS Jr M      
                 
Tuesday    March 22    1966                
  2dLt Roger T OKAMOTO I      
                 
Sunday    April 3    1966                
  Pfc Jack D GILBERT I      
  LCpl David E HORNBY I      
                 
Thursday    April 7    1966                
  Pfc Mariano R NEGRANZA Jr M      
                 
Monday    April 11    1966                
  Pfc Zed C CREVELING L      
                 
Tuesday    April 12    1966                
  LCpl John M JAMES M      
  Pfc James R TOMAKOSKI L      
                 
Wednesday    April 13    1966                
  LCpl Alexander J McGLOTHLIN I      
  LCpl Jose A PACHECO I      
  Sgt Molimau A TELA I      
  Sgt Robert L VADEN I      
                 
Friday    April 15    1966                
  Pfc Ralph H LIVESAY I      
                 
Sunday    April 24    1966                
  Cpl Daniel B DUFFY Jr I      
                 
Wednesday    April 27    1966                
  Pfc Francis W RUCH II L      
                 
Sunday    May 1    1966                
  HM3 Dennis L KEYER M      
                 
Sunday    July 31    1966                
  Cpl Daniel Z POST Jr M      
                 
Monday    August 1    1966                
  Pfc Victor   MORALES I      
                 
Wednesday    August 3    1966                
  Pfc Alvin D HUTCHINGS M      
                 
Saturday    August 6    1966                
  LCpl Bobby L EATON I      
                 
Thursday    August 25    1966                
  Cpl David E GARRAPY M      
                 
Wednesday    November 9    1966              
  Pfc Ronnie H BINTLIFF I      
  Pfc Charles L ROBERTS I      
                 
Friday    November 11    1966                
  Cpl Grover L DICKSON K      
                 
Monday    November 28    1966              
  Pvt William R DEVORE I      
                 
Tuesday    November 29    1966              
  LCpl Michael A BARONOWSKI I      
                 
Sunday    December 4    1966                
  Pfc James M WILSON K      
                 
Wednesday    December 7    1966              
  Pvt Richard C BRANDT I      
                 
Friday    December 9    1966                
  Pfc Ellsworth I DAVIS Jr M      
  Sgt Lucious L EVERETT M      
  Pfc Jose B GONZALES M      
                 
Saturday    December 10    1966              
  LCpl William H BATOR M      
  GySgt Joseph   CLEMONS M      
  Pfc Michael L CROUSON M      
  Pfc Charles J. ESBENSEN M      
  Pfc John D  GAYMAN M      
  HM3 John N GRACHTRUP M      
  Pfc John H KNUDSEN M      
  Pfc Jack W LOGAN Jr M      
  SSgt Doyle A McSHAN M      
  Sgt Owen F NEUMYER M      
  LCpl Jerry K PATRICK M      
  HM3 Donald J. RION M      
  Pfc Martin   RUIZ Jr M      
  Pfc Robert D SAGE M      
  1stLt John S SAYER M      
  Cpl Clifford R SINGLETON M      
  Pfc Phillip T WILEY M      
                 
Tuesday    December 20    1966              
  LCpl James T HARRIS L      
  Pfc Pedro   HERNANDEZ Jr L      
  LCpl James C THOMAS HS      
                 
Wednesday    December 28    1966              
  LCpl Blaine A DeBOARD Jr HS      
  HN Bruce E HOLDERMAN M      
  Pfc Randolph S HUTCHINSON HS      
  Pfc James L SIMS K      
                 
1967                
                 
                 
Tuesday    February 14    1967                
  Pfc Michael T SCROGGIN M      
                 
Sunday    February 19    1967                
  Cpl William M BRANOCK L      
  LCpl Peter J LIBERATI L      
  Pfc Johnnie   MASON L      
                 
Wednesday    March 1    1967                
  Pfc DeWayne R BLACK I      
  Cpl Donald W. BOLLMAN I      
  Pfc Reginald F CARTER Jr I      
  Pfc Gary A HENDRICKSON I      
                 
Thursday    March 2    1967                
  Pfc John W BARKER L      
  Cpl Richard B BLINDER L      
  Pfc Paul L CARTER I      
  LCpl Thomas G DENNING I      
  1stLt Forrest   GOODWIN L      
  Cpl Richard S GRAHAM L      
  Pfc John W HANSCOM L      
  Pfc Jackie L HARRIS L      
  2dLt Terry G HEEKIN L      
  Pfc Robert E MARTIN L      
  Pfc John P O'DONNELL L      
  Cpl Richard W STRAHL L      
                 
Friday    March 3    1967                
  Pfc Robert T FREED L      
                 
Friday    March 24    1967                
  Cpl James T KELLY III I      
  Pfc Jimmy D MOODY HS      
  LCpl Marvin T NOAH HS      
  GySgt Louis A PICHON Jr I      
  Cpl Jodie V WELCH Jr HS      
                 
Saturday    March 25    1967                
  Pfc Frederick W BERGESS K      
  Pfc Clarence H BURSAW K      
  2dLt David H COOPER II HS      
  Pfc Raymond R DeMOE HS      
  LCpl Raymond L MACKLIN K      
  Pfc Gary K NEWMAN K      
  GySgt Chester R PAVEY I      
                 
Sunday    March 26    1967                
  Pfc Joseph C DeJESSA I      
                 
Sunday    April 2    1967                
  Pfc Raymond A AUSTERMANN Jr I      
  Pfc Michael W HERRERA HS      
                 
Thursday    April 13    1967                
  Pvt Robert K HICE L      
                 
Tuesday    April 25    1967                
  Pfc Dale E CARMICHAEL K      
  LCpl Patrick J GAGNON K      
  HM3 Michael G GIBBS K      
  Pfc Ronald L LYVERE K      
  HM3 Donald H MONAT Jr K      
  LCpl Charles M NEAL Jr K      
  Pfc Stephen C NELSON K      
                 
Wednesday    April 26    1967                
  Pfc Thomas M BARROW Jr K      
  LCpl Larry W BUTLER K      
  LCpl Patrick P FRANCISCO K      
  Pfc Guy C GETTINGS K      
  Cpl Lindy R HALL K      
  Pfc William T HEDGPATH K      
  LCpl Leonard O LaPORT K      
  Cpl Jeffery R MALONEY K      
  Pfc William   McCASKILL K      
  Cpl James F MURRAY K      
  LCpl Kermit A RAY K      
  Cpl Rickey D SOUTHERN K      
                 
Sunday    April 30    1967                
  Cpl Bobby J ARD M      
  SSgt Karol R BAUER M      
  Pfc George B BYRD Jr M      
  SSgt John V CHUTIS M      
  LCpl Michael I COLLEY M      
  Pfc Charles H DUTY M      
  Cpl William D EARLY M      
  Cpl Douglas P HALLOCK M      
  Pfc Jerry W HOOD M      
  LCpl Robert J KOTIK M      
  LCpl Peter   MAZZILLO Jr M      
  Pfc Randy N McPHEE M      
  Cpl James   MINES Jr M      
  2dLt Joseph R MITCHELL Jr M      
  LCpl Michael R MORGAN M      
  Pfc Peter R OMMEN M      
  LCpl Francis M PALMA M      
  Sgt Milton E PRESCOTT Jr M      
  Pfc James A RANDALL M      
  LCpl Frank T ROTH M      
  LCpl Marvin A SCHAFER M      
  Cpl Robert J SCHLEY M      
  LCpl Charles   SHIVER Jr M      
  Cpl Larry M SMITH M      
  Pfc Ricky G SMITH M      
  LCpl James H WHISENHUNT M      
  Pfc Dorsey B WILLIAMS M      
                 
Sunday    May 7    1967                
  Pfc Jay T HENSLEY L      
                 
Saturday    May 13    1967                
  LCpl Russell I EVANS M      
                 
Thursday    May 18    1967                
  HM2 Jacque J AYD L      
  HM2 Lewis C COOK K      
  HM3 Theordore R NELSON L      
                 
Tuesday    June 27    1967                
  LCpl George T MANGRUM L      
                 
Friday    July 21    1967                
  2dLt John L ANDERSON M      
  Cpl Dennis L ANTOINE M      
  HM3 Thomas O CLARK M      
  Pfc Richard F COLEMAN M      
  Pfc Ocie D COOLEY M      
  Pfc Arthur M DRIGGERS Jr M      
  Pfc Mark T LINDERMAN M      
  Cpl Donald W McNAMARA M      
  LCpl William E MURFF M      
  Sgt Albert A OUTWATER Jr M      
  LCpl Gary W STERN M      
                 
Sunday    July 23    1967                
  Cpl William S ROSS Jr K      
                 
Monday    July 24    1967                
  LCpl Francis J LUDWIG L      
                 
Saturday    August 12    1967                
  SSgt Terrance L MEIER M      
                 
Monday    August 21    1967                
  Pfc Isidro   BACA M      
  Pfc Benjamin   ROMERO-DE-JESUS L      
                 
Sunday    August 27    1967                
  LCpl Eugene C CAMPBELL K      
  Pfc Frank M LEYVA M      
                 
Thursday    September 7    1967              
  Sgt Lee B JARVIS L      
  2dLt Noel A JOHN I      
  LCpl Albert C LAWSON L      
  Sgt John R SIBILLY I      
  LCpl Tony L VanWHITE HS      
                 
Sunday    October 15    1967                
  Cpl Franklin L CAREY K      
  Pfc Kenneth J  LANDERS K      
  Pfc Hubert   STACKHOUSE K      
                 
Monday    October 16    1967                
  Pfc Kevin L FERGUSON L      
  LCpl Thomas J TORI K      
                 
Sunday    October 22    1967                
  LCpl Barton E HAYNES L      
                 
Thursday    October 26    1967                
  LCpl David A BARTLETT M      
  Pfc Johnny   MEANS M      
                 
Friday    October 27    1967                
  Cpl Jesse N CLAYTON I      
  LCpl Erick L WASHINGTON M      
  LCpl Bronson L WESTFALL M      
                 
Wednesday    November 1    1967              
  Pfc Edward A BEILFUSS Jr I      
  LCpl Ronald J COSTANTINO I      
  2dLt Morrell J CRARY L      
  HM2 Michael M HORNER L      
  Cpl Michael D JAQUA I      
  2dLt Leo R SCHOFF I      
  Cpl Arthur I THOMAS I      
  Cpl John G WEATHERBY I      
                 
Thursday    November 2    1967              
  LCpl Mike G IBARRA I      
                 
Tuesday    November 7    1967                
  Cpl Kenneth J HELSTROM K      
                 
Saturday    November 11    1967              
  LCpl Mickel M SMITH HS      
                 
Thursday    November 16    1967              
  Cpl Bobby R ALEXANDER K      
  Pfc Leonard E FRITZ K      
                 
Saturday    November 18    1967              
  LCpl Floyd L LONG I      
                 
Friday    December 1    1967                
  LCpl Salvador L MONTE Jr K      
  LCpl George E NAYLOR K      
                 
Thursday    December 28    1967              
  Cpl Johnny L ROBINSON I      
                 
1968                
                 
Tuesday    January 9    1968                
  Pvt Victoriano   ESPINOZA Jr M      
  Pfc Louis T HAZZARD M      
  Pfc Bruce M THOMAS M      
                 
Monday    January 15    1968                
  Sgt Orval H SKARMAN L      
                 
Saturday    January 20    1968                
  HM2 Eliot F GUILD L      
                 
Wednesday    January 24    1968              
  Cpl Wayne C CHITWOOD K      
  SSgt Thomas G CURTIS Jr M      
                 
Sunday    February 5    1968                
  LCpl Stanley K WOODWARD I      
                 
Wednesday    February 7    1968              
  LCpl Willie H ADGER K      
  Pfc Michael A COUCH K      
  2dLt Michael A DEETER K      
  LCpl James W DURHAM Jr K      
  Pfc Vern J FRIED K      
  Pfc Billy C HAYES K      
  HN Rodney G HINTON K      
  Pfc Kenneth W HUDSON K      
  Pfc Robert A JENSEN K      
  Pfc David R JOHNSON K      
  LCpl Evaristo P JOHNSTON K      
  Sgt George E JONES Jr K      
  Pfc Everett E JUSTICE Jr K      
  LCpl Daniel J KAPLAN HS      
  LCpl Samuel T MARSHALL Jr K      
  Pfc David L McPHERSON K      
  Pfc Tommy R MEDLEY K      
  Pfc Donald L NELSON K      
  Pfc Joseph   OSBORNE Jr K      
  LCpl Larrington   OWENS K      
  Pfc Robert L QUICK K      
  Pfc James J RICE K      
  Cpl Larry D RIPLEY K      
  LCpl James E ROBINSON K      
  Pfc Preston I RUSSAW M      
  Pfc Larry C SMITH K      
  Pfc Steven E SMITH K      
  HN Robert J STATEN K      
  Cpl Bruce E STRATE K      
  Cpl Ronnie L TERRY K      
                 
Tuesday    February 13    1968                
  Pfc Jimmy A DARNELL I      
                 
Friday    February 16    1968                
  Pfc Harry E MATTHEW I      
  Pfc Harold G McDOWELL I      
  LCpl John H REYNOLDS I      
  LCpl Donald J WIELINSKI I      
                 
Friday    March 1    1968                
  Pfc Roger L REED L      
                 
Sunday    March 3    1968                
  Pfc Larry R GOURDINE L      
  Pfc Dimitrious C McCALL K      
                 
Monday    March 4    1968                
  LCpl Bernard J FLEMING HS      
                 
Wednesday    March 6    1968                
  LCpl Laurence R ASHMORE M      
  LCpl Freddie   BROOKINS M      
  LCpl David W CUTSHALL M      
  Pfc Ronald S DOBBS M      
  Cpl Ronald L ELLIS M      
  LCpl Michael J FERRARA M      
  Cpl Richard J HALL M      
  Pfc Billy H HENDERSON M      
  Sgt Glen T HOBBS M      
  Cpl Charles Tr LEE M      
  LCpl Robert A LEEMAN HS      
  Pfc Fred C McHUGH Jr M      
  LCpl Howard E RANDOLPH M      
  Sgt William T ROGERS IV M      
                 
Saturday    March 16    1968                
  Pfc David L GILLIAM M      
                 
Sunday    March 31    1968                
  Pfc James K FLOURNOY L      
                 
Thursday    April 4    1968                
  Cpl James R REDFORD L      
                 
Friday    April 5    1968                
  Pfc Douglas R HARP M      
                 
Saturday    April 6    1968                
  Pfc Daniel R KETTMANN HS      
  HM3 Harry J KORDASIEWICZ M      
                 
Tuesday    April 16    1968                
  1stLt Daniel J JASKIEWICZ K      
  Cpl John E MALONE K      
  LCpl Joe R MELCZEK K      
                 
Wednesday    April 17    1968                
  LCpl Charles E ALLEN K      
  Pfcrr Alvin L POUNDS K      
                 
Friday    May 3    1968                
  Pfc James A LANIER L      
  Pfc Dennis R McCOY L      
                 
Saturday    May 4    1968                
  LCpl Paul V GRASSO I      
                 
Monday    May 6    1968                
  PFC Charles R WILLIAMS I      
                 
Wednesday    May 8    1968                
  Sgt Ronald N BANKSTON I      
  LCpl John A COUNTAWAY Jr L      
  Pfc Raymond M DASILVA  Jr I      
  Pfc Richard W FRINK L      
  Pfc Eddie D GADSON I      
  LCpl Frederick D KEMP L      
  2dLt Robert   McKELLIP Jr L      
  Pvt Steven   MURRAY L      
                 
Wednesday    May 22    1968                
  LCpl John H HALMAN Jr I      
  LCpl Kenneth C SHEMORY L      
  Pfc Michael W WILLIAMS I      
                 
Thursday    May 23    1968                
  Pfc James R CORDER I      
  Pvt Ralph B FECTEAU Jr I      
  Pfc David E GORE HS      
  LCpl Leonardo   RAMOS Jr L      
  Cpl Benjamin H REID I      
  LCpl Russell U WEST I      
                 
Saturday    May 25    1968                
  Cpl Don K LEDFORD M      
  Pfc Larry   STERN M      
  SSgt James   THURMOND M      
                 
Sunday    May 26    1968                
  Pfc Otis L ALLEN K      
  Pvt Kenneth E BRADLEY I      
  Pfc Rudy   CARDENAS I      
  Cpl James P CRAWFORD M      
  LCpl Wilbert W CUCH HS      
  LCpl Lester   ERBY I      
  SSgt Raymond I GARCIA M      
  Pfc Michael J GARDNER K      
  Pfc Ralph A GEARHEART I      
  Pfc Martin J GRACE Jr K      
  Cpl Craid B HOLT M      
  Pvt Richard L INCROCCI I      
  Pfc Larry   JONES I      
  Cpl Randall W KELPINE HS      
  LCpl Hercules L MOORE K      
  Pfc Thomas   MURRIN Jr I      
  Cpl William B O'HALLORAN HS      
  Pfc Leroy   PEGROSS K      
  Pfc Ray L PENLAND Jr I      
  HM2 Thomas W PETERSON I      
  Pfc DeWayne M SELBY I      
                 
Tuesday    May 28    1968                
  Sgt Barry G BARTLE L      
  Cpl Gerald D CONLEY L      
  HM3 Ronald G HEMBREE L      
  LCpl Paul J KOHLER HS      
  LCpl Phillip D MILLER L      
  LCpl William   RUSSO L      
  Pfc Ronnie W SMITH L      
  Cpl Pelesasa S TAUANUU L      
  Pfc Fred L THRIFT L      
  LCpl Shirley W WILDY Jr L      
                 
Wednesday    May 29    1968                
  Pvt Robert L MYERS M      
  Pfc Jimmy S WILLOUGHBY M      
                 
Saturday    June 8    1968                
  Cpl Clarence O HENDRICKS III HS      
                 
Tuesday    June 18    1968                
  Pfc Leroy   LELAND Jr I      
                 
Wednesday    June 26    1968                
  LCpl Juan R GARCIA L      
                 
Friday    June 28    1968                
  LCpl Stephen M GARDNER M      
                 
Tuesday    July 2    1968                
  Pvt Barry D JENKINS K      
  Pfc John E MILES K      
  Pfc James J WILLIAMS K      
  2dLt Frederick L DYER M      
                 
Friday    July 5    1968                
  LCpl Richard J CEGIELSKI K      
  Pfc Carroll S DIEUDONNE K      
                 
Monday    August 19    1968                
  Pfc Cesar J MAMON I      
                 
Wednesday    August 21    1968              
  Pfc Richard E SMITH M      
  Pfc Lowell R HANSON K      
                 
Thursday    August 22    1968                
  Cpl Reginald G TOLBERT I      
                 
Monday    August 26    1968                
  LCpl Edward   DAY L      
  Pfc Bruce T KENNEDY L      
  Cpl Richard O KROGH L      
  Pfc Thomas R LIND L      
  Pfc Michael P TROLIA L      
  LCpl Vernon M WALLACE L      
  LCpl Vernon L YARBER L      
                 
Tuesday    August 27    1968                
  Cpl Earl J BLUNKALL HS      
  LCpl Richard A BROWN K      
  LCpl Peter F COMACHO Jr HS      
  Pfc Daniel P DROSZCZ K      
  Pfc Roger L FRAKER K      
  LCpl Ernest   POSTORINO K      
  LCpl Robert G WASHBURN HS      
  Sgt Harold L  ZUG Jr K      
                 
Wednesday    August 28    1968              
  LCpl Anthony   MANGANELLO Jr K      
  LCpl William L PITT HS      
                 
Monday    September 9    1968                
  Cpl Curry B DAVIS K      
  Pvt Aldo A DORIA I      
  Pfc Eugene O FULLER K      
  LCpl David J POPP I      
  Pfc Timothy J SMITH I      
                 
Tuesday    September 10    1968              
  Pfc Jesse L BARKLEY I      
  Pfc Glenn   CARTER M      
  LCpl Nicholas   MARINO III I      
                 
Thursday    October 3    1968                
  HM3 John B HARLOW Jr M      
                 
Thursday    October 10    1968                
  Pfc Carrol E WHITE I      
                 
Monday    October 28    1968                
  Pfc Charles S PETTERSON M      
                 
Thursday    November 7    1968              
  2dLt Thomas J EVANS L      
  2dLt James T STOVALL L      
                 
Sunday    November 10    1968                
  Pfc Richard   GREENSPAN L      
  Pfc William   MILLER Jr L      
  Pfc John G RITCH M      
                 
Monday    November 11    1968              
  Pfc Ronald E COLVINS M      
  LCpl James   HAMBRICK Jr K      
  Pvt Jerry R HARDY M      
  Pfc Frank J ROBERTS M      
                 
Monday    November 18    1968              
  Pfc Frank   MARTINEZ I      
  LCpl Joaquin   RODRIQUEZ I      
  Pfc Wayne   SANGILLO I      
  LCpl Dwight J TAYLOR I      
  Pfc Willie J WASHINGTON Jr I      
  LCpl Herman W WRIGHT Jr I      
                 
Saturday    December 21    1968              
  LCpl Rockne L HARDWICK HS      
                 
Sunday    December 22    1968                
  Pfc Don   HINSON K      
  Pfc Joseph   JOHNSON Jr K      
                 
1969                
                 
                 
Saturday    January 11    1969                
  Pfc Abron E DAVIS M      
                 
Sunday    January 26    1969                
  Pfc Henry R BROADTMAN Jr L      
  Pfc Charles D DRYSDALE L      
  LCpl Ivan W JONES K      
                 
Saturday    February 1    1969                
  Pfc Melvin E CLAY I      
                 
Saturday    February 8    1969                
  LCpl Calvin W WILKINS I      
                 
Sunday    February 9    1969                
  LCpl William R PROM I      
                 
Saturday    February 22    1969                
  Pvt Morris   BRANNOM II M      
  Pfc Leslie H SHAFER K      
                 
Tuesday    February 25    1969                
  Pfc Michael C BURNS K      
  LCpl Ronnel L WAUGH K      
                 
Friday    March 7    1969                
  Pfc Lewis L  McDONALD HS      
                 
Wednesday    March 12    1969              
  Pfc Lemond   RICHARDSON K      
  LCpl Henry C SANDERS L      
  LCpl Richard L THOMPSON Jr K      
                 
Monday    March 24    1969                
  Pfc Ronald L COKER M      
  LCpl Ronald E PLAYFORD M      
                 
Thursday    May 8    1969                
  Pfc Jim A BARTON I      
  LCpl Edwin R DANEHART I      
                 
Friday    May 9    1969                
  Pvt John M HENSON HS      
                 
Saturday    May 17    1969                
  Pfc Lawrence   DeMILIO M      
                 
Monday    May 19    1969                
  Pfc Wiley B EARLEY M      
                 
Tuesday    June 3    1969                
  Pfc Robert J BEAMAN L      
  Pfc Leon T CULVERHOUSE L      
  LCpl Jose   GARCIA Jr L      
  Cpl Tulele   MISA L      
  Cpl Guillermo   PARISI L      
  Pfc Louis   RODRIGUEZ L      
  LCpl Douglas D RUEHLE L      
                 
Wednesday    June 4    1969                
  Cpl Anthony L CAMP I      
  Pfc David J KOEHLER I      
  Pfc James   MICHALSKI I      
  HM3 Daniel S MULLER I      
                 
Tuesday    June 17    1969                
  Pfc Robert E ASKAM K      
  Pfc Derrick   CORE M      
  LCpl Michael D DAWSON M      
  LCpl Edward J EDMUND K      
  Pfc Joseph D FOURNIER M      
  Pfc Johnie F GRANBERRY M      
  Pfc Richard A KELLER K      
  2dLt Bruce   KOLTER M      
  Pfc Gregorio M MORA L      
  SSgt Gerald K NEER M      
  Pfc Robert G NICHOLAS K      
  Cpl David   PEREZ K      
  Pfc William J REVELL III M      
  Pfc Michael S ROBERTS K      
  Pfc Roger D ROSENBERGER M      
  Pfc David M STEELE M      
  LCpl William M STONE Jr M      
  LCpl Wayne R THOMAS L      
  Pfc Robert W WITTY M      
                 
Thursday    July 3    1969                
  Cpl John L FORDHAM L      
                 
Tuesday    July 15    1969                
  Pfc William E SUTTLE I      
                 
Thursday    July 24    1969                
  Pfc Daniel L CAREY I      
  LCpl Steven J GRECO M      
  LCpl Theordore E GRENSBACK Jr I      
                 
Sunday    July 27    1969                
  Pfc Charles Er JOHNSON I      
                 
Monday    July 28    1969                
  LCpl Francis J COULOMBE K      
                 
Friday    August 22    1969                
  Pfc Michael J DUGAS L      
  Pfc Luis M GONSALEZ L      
  Pfc Stuart F HEMP L      
  Pfc John L HURD L      
  Pfc Adren A LEE L      
  LCpl James E WHORTER L      
                 
Saturday    August 23    1969                
  Pfc Dennis M GILLERAN L      
                 
Wednesday    August 27    1969              
  HN Duane G G LANDIS L      
                 
Tuesday    September 2    1969                
  Pvt David B ATKINS M      
                 
Wednesday    September 10    1969              
  Pfc David S SELDON I      
                 
Friday    September 12    1969                
  HM2 Terrence E KIERZNOWSKI I      
                 
Saturday    September 13    1969              
  1stLt James A BURNS L      
  LCpl Steven D LUND L      
                 
Monday    September 15    1969              
  Cpl William T BUSHEY K      
  Pfc Jerry G GATLIN K      
  LCpl Donald A LIEBL K      
  LCpl Steven A RICKERSON K      
  HM3 James A SICKLES K      
                 
Wednesday    September 17    1969              
  HN Leslie M MALY L      
  LCpl Jerry E BARKER L      
  Pfc Dennis W FERGUSON L      
  LCpl Donald L KENNEDY L      
  LCpl James E McGARRITY Jr L      
  2dLt James B McGARRY L      
  LCpl Paul J LaFRENIERE L      
  Pfc Michael B McGINNIS L      
  LCpl Ricky L MEEKS L      
  HM3 Scott P SMITH L      
  Pfc Richard W STARKEY L      
  Pvt Erich L TIDWELL L      
  HN Richard M TURNER L      
  Pfc William H WAIDMAN Jr L      
  Pfc John W WALKER L      
  Pfc Harvey L WILLIAMS L      
                 
Friday    September 19    1969                
  Pfc Terry L CHARLES L      
                 
Tuesday    September 23    1969              
  Pvt Roland N AGARD L      
3/3 RVN Subsequent Service          
                 
  Cpl Rowland J Adamoli HS KIA A/1st AmTr 08/18/65  
  Pfc Lloyd M Adkins I KIA D/1/9 05/28/67  
  Pfc Arnold   Aguilar M KIA K/3/27 04/21/68  
  Pfc Neil W Aldridge I KIA D/1/9 06/06/67  
  Pfc Thomas   Allen I KIA D/1/9 05/14/67  
  LCpl Russell V Almeida HS KIA C/3rdEngr 12/20/65  
  HM3 Ronald E Ames HS KIA HS/2/7 03/30/67  
  Pfc Victor W Badway L KIA L/3/7 02/21/70  
  Pfc Bernard G Baker HS KIA G/2/4 08/06/68  
  Cpl Morris L Bargy K KIA K/3/9 11/29/65  
  Pfc Sammie L Bedwell K KIA F/2/9 01/30/66  
  LCpl Harry D Beech Jr. HS KIA I CAG1-4-3 04/16/69  
  SSgt Joe E Bell HS KIA HS/3dAmTrac 02/08/67  
  Cpl Larry D Bell K KIA K/ 3/9 11/10/65  
  LCpl Donald L Bennett I KIA E/2/9 09/14/65  
  LCpl Eldin G Berger Jr. K KIA I/3/7 10/09/69  
  Cpl Enrique M Bernal M KIA F/2/9 03/07/68  
  Pfc Edwin E Blagdon I KIA II CAP2-4-2 11/01/68  
  Pfc Terry W Booker M KIA L/3/4 10/09/69  
  Sgt Robert W Bowe HS KIA CAP 2-4-2 05/03/69  
  Sgt Richard   Brown L KIA D/1/9 05/28/67  
  1stLt Robert W Brown Jr. L KIA CO-US Embassy 02/26/68  
  Pfc Charles C Burns HS KIA A/3rd Engr 06/01/67  
  Cpl James   Cabarubio M KIA SctDg/3d MP 06/18/69  
  LCpl Steve D Carter I KIA B/1/7 10/04/69  
  LCpl Earl E Charles L KIA AmEmbSaigon 10/09/69  
  Pfc Raymond M Chasser K KIA D/1/9 05/15/67  
  Pfc Edward J Christensen M KIA A/1/3 05/18/67  
  Pfc Medford A Chrysler M KIA A/1/9 07/02/67  
  Pfc Ronnie L Clayburn M KIA K/3/1 06/07/68  
  2ndLt Robert F Cochran HS KIA A/1st AmTr 08/18/65  
  LCpl Robert K Collins HS KIA C/1/12 12/08/65  
  HM3 William H Cook M KIA 3rdMedBn 03/26/68  
  Pfc George   Coutrakis M KIA A/1/9 07/02/67  
  Pvt Thomas M Crow HS KIA C/1/12 08/24/65  
  Pfc Buckner   Crump Jr. HS KIA E/3rd Engr 06/07/67  
  Cpl William T Cumbie I KIA HS/1stMP 02/09/69  
  LCpl Robert E Curry HS KIA FLSU-1-3 12/31/66  
  LCpl Charles T Day HS KIA HS/2/26 09/03/66  
  Sgt Howard H Dean HS KIA A/3/Recon 01/26/67  
  SSgt Claude H Dorris K KIA CAP H-6 01/07/68  
  Pfc Jimmie D Dutcher L KIA B/1/9 08/24/67  
  Sgt Grady L Eiland M KIA M/3/7 07/27/70  
  Pfc Kenneth G Elmore I KIA A/1/7 11/14/69  
  Pfc Richard H Frost I KIA CAP A-6-9 01/04/68  
  Cpl Frank   Garcia Jr. I KIA IV CAP 08/04/67  
  Pfc Paul J Golembski L KIA B/1/9 07/02/67  
  SSgt Guadalupe   Gonzalez HS KIA L/3/7 03/24/70  
  SSgt Jack E Gorbey M KIA K/3/5 03/08/68  
  LCpl Reynaldo   Guzman I KIA C/1/1 01/25/66  
  LCpl James D Hakes Jr. L KIA M/3/7 05/15/66  
  LCpl Joseph H Hanks III K KIA C/1/5 12/14/68  
  Pfc Ronnie L Hawks K KIA B/1/7 12/28/69  
  Cpl Ivey J Hayes K KIA CAP 4-1-10 04/04/69  
  Pfc Bruce D Henderson L KIA CAP 3-4-3 04/11/69  
  SSgt John R Hill I KIA III MAF 02/24/69  
  Capt Francis R Hittinger Jr. I KIA S HQ/2CAG 03/09/68  
  1stLt Robert W Hubbard K KIA RDC III MAF 02/04/68  
  Cpl Paul C Johnson HS KIA CAP 2-4-1 04/30/68  
  LCpl James   Joseph K KIA H/3rd CAG 01/07/68  
  LCpl Dale L Kagebein M KIA K/3/5 01/21/69  
  Pfc Joseph F Kardos HS KIA B-4/2nd CAG 02/03/68  
  Sgt Glennis R Kellams L KIA A/1/27 04/13/68  
  LCpl David A Kovac K KIA E/2/9 12/27/65  
  Cpl Larry A Land HS KIA A/1st AmTr 03/06/67  
  Sgt Johnny W Llewellyn K KIA A/1/9 08/05/66  
  GySgt Robert L Lockhart H KIA MAC-V 06/11/69  
  Pvt John   Lowas K KIA G/2/3 10/02/65  
  Pfc Juan   Masillo M KIA 4th CAG 10/24/68  
  SgtMaj Ted E Mcclintock HS KIA HQ 3rd Mar 01/15/69  
  Pfc Theodore R McElroy Jr. HS KIA A/3rd Recon 12/06/66  
  LCpl Alex L Mclean I KIA I/3/7 10/03/69  
  LCpl Truman J McManus M KIA H-S/1/4 06/05/68  
  Cpl Felipe   Morales L KIA HS/1FSR 11/30/70  
  LCpl William J Moses M KIA CAP 3-2-8 05/29/68  
  Pfc Carl F Mowery K KIA D/1/9 01/15/67  
  SSgt Ernest C Munoz L KIA C/1/26 05/26/69  
  Pfc Richard D Novak L KIA E/3Recon 08/14/68  
  Sgt Dennis M Orbino M KIA HS/1/4 03/25/69  
  LCpl Raul   Orta K KIA A/3rd AT 02/01/67  
  LCpl Eugenio   Ortiz K KIA B/1/1 01/05/70  
  Maj Donald J Reilly K KIA MAG-16 12/09/65  
  Pfc Augustine   Resendez HS KIA C/1/12 04/27/67  
  Cpl Ronald D Rich HS KIA A/1st AmTr 12/28/66  
  Pfc Daniel P Richards K KIA H/2/1 04/12/70  
  Pfc Dennis H Riley I KIA CAP 1-4-4 03/05/70  
  Pfc Felix   Rodriquez HS KIA C/1/12 08/24/65  
  Sgt George R Roland L KIA M/3/7 09/05/67  
  Pfc Clinton G Ruckle L KIA G/2/1 01/06/70  
  Pfc Donald J Ryan I KIA D/1/9 10/10/67  
  LCpl William M Savoren I KIA A/1/9 11/25/65  
  HM3 Wallace C Shaffer HS KIA A/3rdMedBn 01/08/68  
  Pfc Samuel A Sharp Jr. HS KIA A/3rdRecon 05/10/67  
  Pfc Dean R Shilling L KIA HS/1/5 11/30/69  
  SSgt Kenyu   Shimabukuro L KIA NavAdvisTm II 05/22/68  
  Cpl Elmer G Sikorski L KIA MAG-13 12/21/68  
  Pfc Bruce L Simpson K KIA E/2/3 10/18/66  
  LCpl Joseph L Simpson L KIA E/2/1-196 Inf Brg 05/13/68  
  Cpl John J Skalba M KIA D/1/1 01/05/66  
  Pfc Mark A Smenyak L KIA III CAG 12/30/68  
  LCpl Charles R Smith HS KIA 3rd MT 05/23/65  
  Pfc Harry C Smith HS KIA C/1/12 12/08/65  
  LCpl Felix F Soto HS KIA C/1/12 04/27/67  
  Pfc Edward R Stanton II I KIA HQ 9thMars 11/07/66  
  Pfc David A Stokes I KIA B/1/27 06/05/68  
  Pfc Stevie   Taylor K KIA M/3/1 10/09/69  
  GySgt Irving B Tchakirides K KIA III MAF 08/05/68  
  Pfc Daniel P Thomas Jr. L KIA CAP 2-3-1 05/31/69  
  Pfc Jerald R Towater HS KIA C/3rdEngr 03/29/66  
  Cpl George M Walkinshaw I KIA D/1/9 05/28/67  
  Pfc J. D Walters L KIA E/2/5 10/11/68  
  Pfc Royce H Wilson Jr. I KIA 3rd CAG 02/01/68  
                 
2005                
                 
Sunday   May 8  2005                
  LCpl Nicholas C Kirven K   5/8/2005  
  Cpl Richard P Schoener K   5/8/2005  
                 
2006                
                 
Tuesday  April  4  2006                
  Cpl Andres A Aguilar HS   4/4/2006  
                 
Thursday  April  20  2006                
  SSgt Jason C Ramseyer HS   4/20/2006  
                 
Saturday  April  22  2006                
  Cpl Eric R Lueken HS   4/22/2006  
                 
Friday  April  28  2006                
  SSgt Edward G Davis III HS   4/28/2006  
  Cpl Brandon M Hardy HS   4/28/2006  
  Sgt Lea R Mills HS   4/28/2006  
                 
Friday  May  12 2006                
  LCpl Adam C Conboy K   5/12/2006  
                 
Sunday   May  14  2006                
  LCpl Jose S Marin-Dominguez HS   5/14/2006  
  LCpl Hatak Y. K. M Yearby HS   5/14/2006  
                 
Sunday   May  21  2006                
  Sgt David R Christoff K   5/21/2006  
  LCpl William J Leusink K   5/21/2006  
                 
Wednesday   June  14  2006                
  Cpl Michael A Estrella HS   6/14/2006  
                 
Thursday   September  14  2006              
  LCpl Ryan A Miller L   9/14/2006  
                 
Wednesday   September  20  2006              
  ET2 David S Roddy L HS*-EOD 9/20/2006  
  Cpl Yull E Rodriguez L   9/20/2006  
                 
2007                
                 
Tuesday   October  2  2007                
  HM3 Mark R Cannon L ETT-3MARS 10/2/2007  
                 
2008                
                 
Monday   June   23  2008                
  TERP Raid   Haimoni K   6/23/2008  
                 
2009                
                 
Thursday   April   16  2009                
  LCpl Ray A Spencer K   4/16/2009  
                 
2010                
                 
Saturday   May   29  2010                
  LCpl Jake W Suter L   5/29/2010  
                 
Sunday   July  18  2010                
  Sgt Joe L Wrightsman K   7/18/2010  
                 
Friday   September   17  2010  
           
  1stLt Scott J Fleming K   9/17/2010  
  SSgt Scott E Dickinson HS 3/8
​Chronological roster of known Casualties of 3rd Battalion, 3rd Marines
and Alumni from 1942 to date including both Alumni KIA and Died in Service

IN MEMORIUM